Jonathan Care har utviklet et trenings-system som reduserer hyppigheten av idrettskader og tar vare på helsen vår.

Kursene retter seg mot idrettinstruktører, aktive idrettsutøvere og lærere innen kosthold. Deltakerne som følger opplegget vil også oppnå større bevegelseutslag og bedret effekt av treningen.

Instruktør kurs: På kursene går vi gjennom hvordan vi kan trene styrke og utholdenhet innenfor fysiologiske rammer. Lære tøynings-systemer hvor vi bruker hele bevegelseutslaget, og forebygger skader. Vi går ogå inn på viktigheten av et riktig kosthold i forbindelse med trening. Instruktørene vil lære lettere diagnostisering av skader, samt forta tidligbehandling av disse.

Kosthold-kurs: Vi går gjennom de 5 elementene som bør være i kosten vår. Vi ser på hvordan fordøyelsen skjer sett i lys av et forbedret næringsopptak. Kursene er lagt opp i et språk som vanlige folk forstår. Vi konsentrer oss om løsbare problemstillinger som folk selv kan styre. Deltakerne vil også få informasjon om hvilke ting som er viktig for dem, dersom de har spesielle plager. Eksempelvis hjertekarsykdom, fedme, revmatisme eller annet.

Fysioterapi: Vi ønsker å komme raskt i gang med skadebehandling for å minske skadene, og få idrettsutøverne raskt på banen igjen.

Kontakt oss for fyldigere informasjon og referanser.