Vi kan gjøre verden til et bedre sted å være.

Ønsker du å være med på et spennende konsept der vi arbeider på parti med naturen. Da et dette noe for deg.

Vi lever i en tid der fedme brer om seg, nærmest som en epidemi. Problemene rundt allergier og reumatiske problemstillinger har skutt i været. Mesteparten av disse er kostholdsrelatert. Størsteparten av sykefraværet på arbeidsplasser kan knyttes opp mot ortopediske problemstillinger.

For å kunne løse disse problemene må vi arbeide på tvers av faglige grupper.

Vi ønsker å lage et nettverk , der vi gjør nettopp dette.

Jonathan Care vil bestå av et faglig kontaktnett som skal hjelpe deg på forskjellige områder. Kjernen i nettverket er fagpersonale med bakgrunn innen helse- og omsorgsarbeid. ( lege, fysioterapeut, ergonom e.l) Vi har evne til å trekke konklusjoner rundt problemstillingene og siden følge opp i helning og utviklingsprosessen. Vi står også som hovedansvarlige for opplegget. Kjernen knytter til seg nødvendig fagpersonale som dataingeniører, idrettsinstruktører, lærere, arkitekter, jurister, forretningsførere, og andre som skal gjøre det mulig å gjennomføre hele prosessen. Alle som arbeider innen nettverket må ha evnen til å samarbeide på tvers av faglige strukturer og er villig til å kvalitetsikre sine tjenester.

Vi holder på med utvikling av nettbasert trening og opplæring.

Vi trenger også investorer og selgere.

Ta kontakt , og vi vil informere videre og utvikle konseptet.

samarbeid