Dette er et tilbud til alle som forstår at dersom bilen skal fungere best mulig, er det viktig at vi tar vare på den. Når vi gir den service med jevne mellomrom, får vi den til å virke godt og vare lengre.

Det samme gjelder kroppen vår. Den trenger påpass og pleie for å fungere best mulig. Kroppen vår er det viktigste redskapet vi har i livet, og ved å spille på parti med naturen får vi den til å virke best.

Fysioterapi. Kunden får behandling raskt og unngår ventelister.

Service: Vi kaller inn klienten for en årlig helsejekk og foretar nødvendig behandling og innstruksjoner.

Medlem av nettverket: Vi kaller inn klienten for en årlig helsejekk og foretar nødvendig behandling og innstruksjoner. Kunden får rett til et årlig kurs i friskvern og nødvendig materiell.

Vi holder kurs i friskverne innen temaene: Arv, miljø(ergonomi), psykosomatikk og kosthold. Kursene er lagt opp på en slik måte at en ikke trenger å være akademiker for å forstå hva det dreier seg om. Den enkelte deltaker vil også få innformasjon om hvilke ting som er viktig for dem, dersom de har spesielle plager. Eksempelvis hjertekarsykdom, fedme, revmatisme eller annet.

Kontakt oss for mere utfyllende informasjon.

Tøynakke