Etter å ha arbeidet innen helsesektoren i en årrekke, har jeg erfart at klientene ikke er blitt skikkelig informert om årsakene til sine problemer, og langt mindre orientert om hvordan de selv kan påvirke kvaliteten på sitt eget liv. For det meste konsentrerer helsesektoren seg om å ta sterkere og sterkere virkemidler i bruk for å fjerne symptomene, uten å fjerne årsakene til sykdom. Dette kan vi gjøre noe med.

Vi mener at alle sosiale tiltak er positive. Vi ser på enhver som en resursperson, uavhengig av funksjonsgraden. Gjennom samarbeide, vil ethvert engasjement bli positivt, når vi trekker i samme retning.

Ved å sette folk i stand til å ta vare på seg selv, sin familie, venner og arbeidskolleger, bedrer vi den generelle helsen og øker trivselen.

Samfunnsmessig får vi et fargerikt fellesskap, toleransen øker og kriminalitet og vold vil avta. Mennesker som trives ønsker også å ta vare på naturen og lokalsamfunnet rundt omkring seg.

Hans Aslak

Hans Aslak Christoffersen

Fysioterapeut. Daglig leder. Iniativtaker til konseptet. Opptatt av gjenoppretting av fysiske funksjoner, kosthold med vektlegging av planterikdommen og deres kurative krefter.